- Olga 2 - https://olga2.pl -

TFG i TFP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ROZWOJU, PRACY i TECHNOLOGII
z dnia 22 grudnia 2020 uległy zmianie wysokości składki na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY oraz określone zostały wysokości składki na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY.
 
Każda z rodzaju wymienionych  składek to kwota od 0 zł – 15 zł uzależniona od miejsca organizacji imprezy turystycznej ,rodzaju środka transportu oraz terminu przyjmowania wpłat za usługi turystyczne.